təqib

is. <ər.>
1. İzinə düşmə, ardınca getmə, addımbaaddım dalına düşmə, izləmə. Maral başını aşağı salıb ağac gövdəsinə söykənmiş, elə bil məruz qaldığı təqiblərdən yorulub indi dərin fikrə getmişdi. Ə. M..
2. məc. Narahat etmə, əziyyət vermə, təngə gətirmə. İki ay əvvəl <Surxay> təqibdən qaçıb kəndə gəlmişdi. Ə. Vəl.. // Sıxışdırma, zülm etmə. Təzyiq və təqiblərə baxmayaraq, Bakı fəhlələri gizlində üsyana hazırlaşırdılar. Q. İlkin.
◊ Təqib etmək – 1) tutmaq, ələ keçirmək, göz qoymaq və s. məqsədlə birinin izini tutub dalınca getmək; izləmək. Ovu təqib etmək. – Bölük, qaçan düşməni təqib etməkdə idi. H. Nəzərli; 2) ardınca getmək, dalınca getmək, müşayiət etmək. Zeynal matəm alayını təqib edənlərə məxsus məyus addımlar ilə sahil boyu ilə evə qayıdırdı. S. Hüseyn; 3) məc. bir-birinin ardınca gəlmək, bir-birini izləmək. Hadisələr bir-birini təqib edirdi. S. H.. . . Bir-birini təqib edən dəhşətli gurultular dağlarda əks-səda verə-verə uzaqlara yayıldı. B. Bayramov; // ardınca gəlmək, dalınca gəlmək. Qışı bahar təqib edər. – Hər vüsalı daima təqib edər bir ayrılıq. H. Cavid; 4) məc. sakitlik verməmək, narahat etmək, əziyyət vermək. Fikir onu daim təqib edirdi. – . . «Əkinçi» qəzeti üçün Zərdabini hər yerdə, hətta öz evində belə təqib edirdilər. C. Cəfərov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • QIB — qualified institutional buyer (QIB) Investors eligible to participate in the Rule 144A market under the US Securities Act of 1933. Persons that fall within the specific categories outlined in Rule 144A include institutions that own and invest on… …   Law dictionary

  • qib — qib·la; qib·lah; …   English syllables

  • əqib — ə. 1) geri, arxa; 2) ardınca gələn; təqib edən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • QIB — Qualified Institutional Buyer (Business » Positions) * Qatar Islamic Bank (Business » Firms) * Qatar Islamic Bank (Business » International Business) * Quebec International Bonspiel (Community » Sports) …   Abbreviations dictionary

  • QIB — abbr. Qualified Institutional Buyer …   Dictionary of abbreviations

  • qibəl — ə. tərəf, cəhət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • rəqib — is. <ər.> 1. Eyni şeyi tələb edən, istəyən, arzu edən şəxslərdən hər biri. <Gülüş Dilbərə:> Görürsünüz ki, rəqibiniz nə qədər gücsüzdür. C. C.. Heç o qədər də arzulamadığı və rəqibi olan qonağın – Aslan bəyin gəlişi Qasım bəyi açmadı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Qualified Institutional Buyer - QIB — Primarily referring to institutions that manage at least $100 million in securities including banks, savings and loans institutions, insurance companies, investment companies, employee benefit plans, or an entity owned entirely by qualified… …   Investment dictionary

  • nəqib — ə. 1) qəbilə başçısı; 2) təkyədə şeyxin köməkçisi olan dərviş və ya dədə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • rəqib — ə. 1)rəqabət aparan; 2) düşmən, yağı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.